Historie potlačování víry v ČR

 

Zdroj: Wikipedie

 

Česká republika je nejvíce ateistická země na světě. V letech 1991–2001 kleslo množství věřících o 1,2 milionu obyvatel a stále klesá.

Víra do sametové revoluce

Před 400 lety byli Češi většinou protestanti, a byli nuceně převráceni na katolickou víru. Během komunismu (1948–1989) byly stovky tisíc věřících pronásledovány, jim bylo upíráno vyšší vzdělání a postavení ve společnosti. Kněží byli uvězněni, mučeni, popraveni.

Víra po pádu komunistického režimu

V roce 1989 přinesly kromě politických a občanských svobod do bývalého Československa také svobodu náboženské víry. O několik let později se Československo rozdělilo.

V roce 1993 byla oficiálně založena Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSaNNS), novodobá inkvizice, k monitorování a prevenci proti škodlivým účinkům některých nových náboženských skupin.

Ústava České republiky zaručuje svobodu náboženského vyznání a víry, ale společnost není vedena k tomu, aby žila lidská práva a respektovala duchovní svobodu.

Posted in Aktuality and tagged , , , .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *