Doprovázené poutě

 

 

Potřebujete najít nové vize?
Znovuobjevit radost z práce?
Navýšit své kapacity?

Vystupte ze stereotypu. Zkuste překonat zónu osobního komfortu na pouti na místa, která mají ducha. Cesta krajinou pomůže cestě do nitra. Otevře kreativitu, objeví nový prostor ve vaší duši a pomůže využít Vašich talentů.

Menší skupiny zaměstnanců provází vždy dvojice lektorů – průvodců. Lektoři pomáhají s transformací jednotlivcům, i toho, jak skupina funguje. Používají techniky koučování, práci s energiemi, přechodové rituály, moderní spirituální techniky, výuku meditací.

Pouť lze prožít i ve fyzicky náročné verzi. U sportovnějších variant můžete vybrat pro doplnění programu i mírný adrenalin (sjezd řeky, chození po laně, slaňování, trampolíny…).
Pouť se dá prožít i v jednom dni, ale ideální délka prožitkového kurzu je u českých 3–5 dní, u zahraničních 1–2 týdny. Poutě do zahraničí se připravují na míru vedoucím pracovníkům a jejich partnerům nebo celé skupině pracovníků. Připravena je i jednodenní pouť pro rodiny s dětmi.