Mezinárodní spolupráce

Již od doby, kdy se malé skupině disidentů kolem Václava Havla podařilo s mezinárodní podporou prolomit totalitu komunismu, je zřejmé, že mezinárodní podpora a inspirace jsou při péči o lidská práva zásadním tématem.

Human Rights Without Frontiers

Ve spolupráci s jednou nejvýznamnějších lidskoprávních organizací – Human Rights Without Frontiers z Bruselu – mapuje NÁVRAT již rok dodržování lidských práv v ČR. Angažuje se v ochraně v jednotlivých případech, kdy je porušována svoboda víry. V rámci diplomatické mise se členové NÁVRATU účastnili konferencí OSN Ženevě a setkání OBSE ve Vídni, na kterých prosazovali nápravu porušování svobody víry v ČR.    

      

 

       Soteria International

V dubnu 2017 uspořádal NÁVRAT v Praze workshop „Lidská práva v duchovní praxi“ dánské organizace Soteria International.

 

Na workshop otevřený veřejnosti jsme pozvali zástupce jednotlivých náboženských skupin a většinu pražských neziskových organizací věnujících se sociálně-právní tématice. Přednášející víceprezidentka Soteria International Camelia Marin se věnovala podstatě a vývoji lidských práv, svobodě svědomí a opatřením proti marginalizaci nových duchovních praktik. Živá diskuse se vedla o tom, jak se prakticky vypořádat s porušováním duchovních lidských práv, jak si udržet vlastní postoj a svůj životní styl.

 

FOREF 

Ve spolupráci s rakouskou organizací FOREF věnoval NÁVRAT první polovinu roku 2017 podrobné analýze vlivu antikultovního hnutí na likvidaci náboženských minorit. Podařilo se navázat kontakt s mnoha diskriminovanými skupinami. Analýza důkladně odborně zmapovala jednotlivé případy a systémové strategie, kterými k perzekuci dochází. Studií se dále zabývají významní světoví sociologové a v případě zájmu je k dispozici k volnému šíření. Pro představu si prohlédněte aspoň krátký výtah základních myšlenek.