Kurzy na míru pro firmy

 

Na dobročinnost je možné přispět objednáním si semináře od lektorů a aktivistů NÁVRATU. Spolupráce s NÁVRATem objednáním si semináře na míru pro danou organizaci přináší:

  • prospěch firmě (stmelení kolektivu, jeho loajalitu, motivaci, posunutí limitů a navýšení kapacit)
  • prospěch pracovníků (zážitek osobního růstu, obnovu sil, tvořivost, radost z práce)
  • radost z přispění na dobročinnost a štěstí z toho plynoucí

Z nabídky akcí NÁVRATU si mohou vybrat firmy i neziskový sektor a to jak jednorázové zážitkové semináře, tak pravidelné kurzy. Na podrobnostech je možné se domluvit s příslušným lektorem nebo koordinátorem (překlik na kontakty).

Zážitkové semináře

Umět objevit vnitřní motivaci – vlastní i druhých. Dostat se k sobě, k zapomenutým zdrojům svých sil. Společným prožitkem posunout limity, využít výzvy, vylepšit situaci v práci. Nebo jen zpestřit život vaší společnosti a lidí v ní sebepoznáním či meditačním zklidněním. Téma semináře dotváříte předem se zkušeným lektorem, který může přijet k vám nebo zorganizovat výjezdní setkání v krásném prostředí dle vašich potřeb. Program je možné si vhodně doplnit dalšími aktivitami lektorů NÁVRATu, např. trénink řečového daru přes muzikohraní, firemní feng-shui,…

Nejoblíbenější témata:

  • vnitřní motivace (vlastní i druhých)
  • osudová spjatost s firmou a vedoucím
  • mít více síly, času a vůle
  • společným prožitkem posunout limity
  • vylepšit konkrétní situaci v práci
  • zpestřit život společnosti a lidí v ní
  • sebepoznání a konstruktivní odpočinutí

Pravidelné kurzy

Nechte lidi ze své společnosti těšit se na pravidelná setkávání mimo firmu, která je stmelí a ještě přinesou pohodu a harmonii jednotlivcům i celé společnosti. Jednou až dvakrát měsíčně můžete navštěvovat např. kurz jógy, muzikohraní, feng-shui, astrologie nebo zvolit kombinovanou variantu, kdy vás pokaždé bude čekat překvapení, jakou formou si zrovna tentokrát návrat k sobě užijete. Společnost, jejíž zaměstnanci jsou spokojení, celiství a vnímají smysl toho, co dělají, roste spolu s nimi.

(katalog)