Osvětové a lidskoprávní akce

Dne 4. 10. 2017 proběhne předkolo prověrky dodržování lidských práv v ČR, která se pak bude konat v listopadu v OSN v Ženevě. Akce„Round Table National Pre-session UPR Human Rights in the Czech Republic“ se uskuteční v Praze ve Vienna House Diplomat. Tato událost mezinárodního dosahu se koná v Čechách poprvé. Hlavním a jediným zaměřením Kulatého stolu je přezkoumání sféry lidských práv a jejich uplatňování a dodržování v ČR.
Národní před-zasedání Vám poskytne přehled nejčastěji se vyskytujících témat v oblasti lidských práv v ČR. Prezentovat je budou osobně zástupci odpovědných občanských společností a aktivní odborníci.

Závazná rezervace je od 22.9. do poledne 2.10. 2017,

přihláška  ZDE

Více informací najdete na facebooku ZDE

invitation

guide_