Akreditace jógových instruktorů

Vzdělávací program Instruktor jógy je velmi intenzivní kurz, který je určen nejen pro budoucí lektory jógy, ale i pro ty, kteří chtějí poznat sebe sama a hlouběji se seznámit s jógou, než je možné na běžných denních lekcích pro veřejnost.

Organizace Návrat má akreditaci MŠMT Č.j.: 109/2016 – 50 na kurzy “ Instruktor jógy“ . Kurzy jsou rekvalifikační, takže na základě Osvědčení, vydané po řádném ukončení studia, je možné získat živnostenský list na „Instruktor jógy“. Zaslání závazné přihlášky a kopie dokumentu o ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání na adresu: joga.navrat@gmail.com.

Podmínky pro přijetí do kurzu:

  • Věk minimálně 18 let
  • Ukončené středoškolské vzdělání
  • Dobrý zdravotní stav
  • Praktikování jógy

Časová dotace:  

  • 150 hodin formou 5 víkendových seminářů a cca 6 měsíců výuky jógy u lektorů kurzu.

Místa konání kurzů:

  • Praha, Olomouc, Opava, Mladá Boleslav, Liberec

Obsahová náplň vzdělávacího programu

Program kurzu poskytuje poznatky a dovednosti pro bezpečné vedení jógových lekcí a kurzů, posluchači nabývají znalosti o různých vyučovacích metodách, motivačních prostředcích s cílem naplnit potřeby klientů v souladu se zásadami zdravého životního stylu ovlivněné praktikováním jógy. Cílem vzdělávacího programu Jógový instruktor je osvojení si základních technik, které propojují asány – jógové pozice, řízený dech, relaxace, koncentrace, meditace, harmonizace třech složek osobnosti (tělo, mysl, duše) a preventivně působí proti civilizačním onemocněním a zlepšují tak kvalitu života návštěvníků kurzu jógy.

Profil absolventa

Získání lektorských, metodických, praktických a odborných znalostí v oblasti jógy (jógových pozic – asán, vedených relaxací, dechových cvičení, koncentrace a jednoduché meditační techniky), důraz na zásady zdravého životního stylu a tvorba individuálních jógových programů. Lektor by měl inspirovat lidi v rozvíjení a zkvalitňování životního stylu ovlivněném praktikováním jógy. Absolvent získá doklad odborné způsobilosti „Osvědčení“ pro případné získání živnostenského oprávnění.

 Cena kurzu:

  • 17 000 Kč
  • Závěrečná zkouška není v ceně kurzu; Cena: 1500 Kč

Jak záloha (50% kurzovného 8500,-), tak celé kurzovné je nevratné.

Proplacení rekvalifikačního kurzu příslušným Úřadem práce

  • Rekvalifikační vzdělávací program Instruktor jógy Vám může plné výši uhradit příslušný úřad práce, u kterého jste registrován/a jako uchazeč o zaměstnání.

(Přihláška)