Právní podpora – Charta 2010

S odkazem na Chartu 77, která prosazovala dodržování Všeobecné deklarace lidských práv, vytvořil NÁVRAT projekt Charta 2010. Rok 2010 poukazuje na dobu, kdy bylo v ČR zrušeno Ministerstvo pro lidská práva a porušování duchovních práv v důsledku tohoto kroku začalo gradovat. 

V rámci projektu Charta 2010 poskytuje NÁVRAT právní podporu osobám, kterým je upírána svoboda víry. Připravuje také právní posudky mezinárodních expertů na lidská práva k jednotlivým případům potírajícím svobodu vyznání a myšlení, které slouží k realizaci mezinárodní ochrany a odhalení situace svobody vír y v ČR.