Chci přispět

Jako moderní nezisková organizace si NÁVRAT snaží opatřit aspoň část finančních zdrojů na své fungování vlastní činností. Organizace proto pořádá vzdělávací a seberozvojové semináře, doprovázené poutě a kurzy zprostředkovávající návrat k sobě, přírodě, harmonii.

Pro efektivnější naplňování mise „zásadně přispět dodržování lidských a duchovních práv v ČR“ je NÁVRAT závislý na sponzorských darech těch, kteří si potřebu svobody ducha uvědomují. 

Nabízíme možnost udělat dobrý skutek a přispět na zdravé fungování naší demokratické společnosti. Stejně jako všechen zisk z pořádaných akcí i celá výše sponzorských darů jde přímo na popsané projekty, což je možné doložit transparentním účetnictvím.  

 

Chtěl bych přispět jednorázově 

Číslo účtu spolku Dobročinná organizace Návrat, z.s., kam lze zasílat finanční dary: 1021820264/6100
Variabilní symbol pro zasílání daru: vaše rodné číslo/vaše IČ v případě právnické osoby.

 

Chtěl bych přispívat pravidelně

Potvrzení o přijetí daru

Darovací formulář

Údaje o daru

Zásady ochrany osobních dat