Schéma likvidace náboženských společností

Tento vzorec se opakuje v mnoha případech po celém světě a i Čechách. Konkrétní příklady perzekuovaných skupin a osob najdete zde.

1. Antikultovní hnutí monitoruje činnost skupiny a „onálepkuje“ ji za nebezpečnou.

2. Sbírá výpovědi nesouhlasících příbuzných a odpadlíků a prezentuje členy jako oběti.

3. Skupina je označena za démonickou manipulativní sektu. (Pokud by vyšla stejná kritika proti zavedeným církvím, byla by označená za projev antisemitismu či islamofobie.)

4. Antikultovní hnutí spolupracuje s policií, která bere vážně jejich jednostranné kritické informace a nutí členy vzdát se jejich víry.

5. Odpadlíci jsou bráni jako specialisté, kteří poskytují pomluvy o skupině veřejnosti.

6. Objevují neobjektivní hodnocení duchovních praktik, kterým většina nerozumí.

7. Skupina je stigmatizována před veřejností nejprve přes pomluvy v časopise anti-kultovního hnutí.

8. Skupina je kriminalizována. Záminkou k nařčení a trestnímu stíhání bývá obvykle téma drog, sexu, nebo financí – daní.

9. Proběhne policejní razie a zabavování předmětů nutných pro další činnost skupiny.

10. Negativní mediální kampaň způsobí diskriminaci a veřejnou nesnášenlivost z kombinace strachu a pohrdání. Lidé se obávají existenčních, vztahových, společenských a kariérních problémů. Zabraňuje se tak nejen praktikování, ale i šíření víry.

11. Veřejné osobnosti nesouhlasící s honem na sekty nechtějí bojovat za náboženskou svobodu. Bojí se, že budou podezíraní ze sympatizování s minoritou (mediální sebevražda).

12. Efekt, který trvá tak dlouho, dokud se nevyčerpají finanční zdroje těch věřících, kteří ještě zbyli a nerozprášila je vykonstruovaná kampaň.

Zdroj: studie Religion – Staat – Gesellchaft, 2012 (dostupné on-line ZDE http://www.hrwf.net/images/reports/2012/2012fecrisbook.pdf).

 

Jste obětí náboženské perzekuce?

Obraťte se na nás.

—————————-

30. 9. 2015

O náboženské diskriminaci v ČR a o porušování svobody vyznání referovala 30. 9. 2015 Soteria International na kongresu OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě),před zástupci 57 států Human Dimension Implementation Meeting 2015.

Doporučila ČR přijmout tato nápravná opatření:

– Bojovat proti náboženské diskriminaci a integrovat náboženské a věřící komunity do společnosti

– Přezkoumat bezodkladně právní předpisy týkající se náboženských menšin a tím vyplnit identifikované právní mezery a vyjasnit státní politiku vůči náboženským menšinám

– Příslušné úřady by měly účinně monitorovat případné porušování lidských práv

– Zvýšit úsilí v boji proti všem formám diskriminace, netolerance, rasismu, xenofobie a; přijmout další legislativní a politická opatření v boji proti diskriminaci, zejména vůči náboženským skupinám, včetně v médiích a na politické scéně.

– Každé použití termínu „sekta“ je potřeba považovat za náboženskou diskriminaci, kterou je nutné potlačit příslušnými úřady.

Posted in Aktuality, Novodobá inkvizice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *