2015 – Doporučení pro ČR od Soteria International

O náboženské diskriminaci v ČR a o porušování svobody vyznání referovala 30. 9. 2015 Soteria International na kongresu OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), před zástupci 57 států Human Dimension Implementation Meeting 2015.

Doporučila ČR přijmout tato nápravná opatření:

– Bojovat proti náboženské diskriminaci a integrovat náboženské a věřící komunity do společnosti

– Přezkoumat bezodkladně právní předpisy týkající se náboženských menšin a tím vyplnit identifikované právní mezery a vyjasnit státní politiku vůči náboženským menšinám

– Příslušné úřady by měly účinně monitorovat případné porušování lidských práv

– Zvýšit úsilí v boji proti všem formám diskriminace, netolerance, rasismu, xenofobie a; přijmout další legislativní a politická opatření v boji proti diskriminaci, zejména vůči náboženským skupinám, včetně v médiích a na politické scéně.

– Každé použití termínu „sekta“ je potřeba považovat za náboženskou diskriminaci, kterou je nutné potlačit příslušnými úřady.

Posted in Aktuality.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *